Xarxes d’Itineraris Saludables

Repartits per l’Empordà, trobem una sèrie de camins, vies i rutes assenyalades com a integrants de la Xarxa d’Intineraris Saludables, perquè promouen les caminades, la marxa nòrdica, l’exercici moderat a l’aire lliure, la socialització en plena natura i la consciència ecològica. 

Algunes rutes travessen pobles i d’altres, els voregen pels afores, però totes estan ben senyalitzades i interconnectades. Totes elles formen part del programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la Diputació de Girona, que busca reduir el sedentarisme i l’obesitat, promoure lactivitat física, l’adquisició hàbits de vida saludables i la interaccio social. La xarxa de l’Empordà connecta aquesta necessitat amb les bondats del seu paisatge natural i versàtil, des del camp fins a la platja, passant per boscos, rius i  muntanyes.

Això permet una varietat de rutes, que té en compte oferir diferents llargàries des dun fins a més de deu quilòmetres. Els diferents itineraris estan explicats en plafons al llarg del recorregut i senyalitzats amb dieferents colors perquè sigui clar seguir les fletxes de la tonalitat  de la ruta escollida per tal de poder-la completar.

Els Itineraris Saludables han estat dissenyats per una comissió multidisciplinària d’experts per tal de garantir l’accessibilitat i la seguretat durant tot el trajecte. Les rutes proposades són també una inivitació a la descoberta naturalista, l’exploració sensorial i la posada en valor de lentorn, per incidir en la seva preservació. En aquesta direcció, les caminades que es fan de forma guiada incideixen en conceptes com el de salut planetària, en el sentit qu la salut dels humans és interdependent amb la dels entorns en els que vivim, en què la natura no és un simple escenari on duem a terme les nostres activitats, sinó un tot interconnectat del qual formem part.