En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular del lloc web www.ponsdecomunicacio.com és:

Marta Pons Moreta

 

1. Accés al lloc web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels usuaris del lloc web, i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general per part de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin l’ús del portal o dels serveis que hi estiguin vinculats.

L’Usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privadesa i de Cookies quan es proposi utilitzar el lloc web, ja que Marta Pons Moreta es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i la configuració de la seva web. Si no accepteu les condicions d’accés i ús, us preguem que us abstingueu d’utilitzar el web i el contingut.

2. Ús del lloc web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic , les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes al lloc web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits al text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol altra manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne l’ús normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol altre usuari d’Internet (hardware i software).

3. Funcionament del lloc web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal o de les Polítiques de Privadesa i de Cookies, Marta Pons Moreta es reserva el dret de limitar, suspendre i/o excloure l’accés al seu lloc web, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per a això. Marta Pons Moreta farà el possible per mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors o bé reparant-los, i mantenint els continguts actualitzats. Tot i això, Marta Pons Moreta no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat en l’accés al lloc web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme del lloc web.

Marta Pons Moreta no es farà responsable de cap dany al maquinari i/o al programari de l’Usuari que es derivi de l’accés i l’ús del lloc web. Així mateix, tampoc no es responsabilitzarà dels danys i/o perjudicis que puguin ocasionar-se per l’accés a la informació i l’ús del lloc web, i en concret dels danys i/o perjudicis que puguin produir-se en sistemes informàtics o els provocats per virus o atacs informàtics, caigudes, interrupcions, absència o defecte a les comunicacions d’Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que Marta Pons Moreta pugui experimentar com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en aquest Avís Legal, la normativa aplicable i la Política de Privadesa i de Cookies.

5. Política en matèria d’enllaços (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:
Els tercers que tinguin la intenció d’incloure un enllaç d’aquest lloc web en una pàgina web han de complir la legislació vigent i no poden allotjar continguts que siguin inadequats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

Marta Pons Moreta no es fa responsable en cap cas del contingut del lloc web enllaçant, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts.
Si el web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l’enllaç de forma immediata.

a) Web enllaçat:
En aquest lloc web es poden incloure enllaços de llocs web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. Tot i això, Marta Pons Moreta no es fa responsable del contingut d’aquests llocs web enllaçats, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica suport, aprovació, comercialització ni cap relació entre el lloc i les persones o entitats titulars dels llocs on siguin.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Marta Pons Moreta o els seus llicenciants són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web, entenent com a tals tots els dissenys, les bases de dades, els programes d’ordinadors subjacents (codi font inclòs), així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, estructura, ordre, etc.). En relació amb les marques i els noms comercials (“signes distintius”), són titularitat de Marta Pons Moreta o els llicenciants.

L’ús del lloc web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, llevat que disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o que us estigui permès legalment .

7. Publicitat

Podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats al lloc web. Els anunciants o els patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per incloure al web compleix les lleis que puguin ser aplicables en cada cas.
Marta Pons Moreta no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà segons la legislació espanyola.
Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al lloc web, se sotmetran als jutjats o als tribunals pertinents d’acord amb la normativa de consumidors i usuaris.

Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre aquest Avís Legal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: www.ponsdecomunicacio.com